Praca

Wypadek przy pracy – odszkodowanie od ZUS czy pracodawcy?

• Zakładki: 112


Na wielu stanowiskach pracy wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do wypadku przy pracy. Wówczas poszkodowany może zastanawiać się, kto powinien wypłacić mu odszkodowanie – ZUS czy może pracodawca?

Kiedy odszkodowanie wypłaca ZUS?

Firmy mają obowiązek odprowadzania składek ZUS za pracowników. Każda osoba ubezpieczona, która została poszkodowana w wypadku przy pracy, ma prawo do świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Biorąc to pod uwagę, w pierwszej kolejności należy złożyć dokumenty do ZUS. Jakie świadczenia w związku z wypadkiem może otrzymać osoba poszkodowana?

Wypadek w pracy odszkodowanie z ZUS (przykłady):

  • zasiłek chorobowy – to jedno z podstawowych świadczeń, które może uzyskać osoba niezdolna do pracy, gdy stan ten został spowodowany właśnie wypadkiem przy pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie – jego wypłata jest uzależniona od stanu zdrowia poszkodowanego; jednorazowe odszkodowanie przysługuje wyłącznie osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy – czasem skutki wypadku przy pracy są tak poważne, że poszkodowany nie może wrócić do aktywności zawodowej.

Wypadek przy pracy – kiedy odszkodowanie od pracodawcy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy może wypłacić również pracodawca. Wysunięcie żądań do pracodawcy jest jednak możliwe tylko w niektórych sytuacjach, gdy wypadek jest skutkiem jego zaniedbań. Wówczas – poza odszkodowaniem, które powinno pokryć m.in. koszty leczenia i rehabilitacji – poszkodowanemu mogą należeć się też inne świadczenia, np. zadośćuczynienie.

Wiele firm, zwłaszcza działających w branżach, w których często dochodzi do wypadków, nabywa ubezpieczenie OC. Dla pracodawcy jest to zabezpieczenie posiadanego majątku – w razie gdyby doszło do wypadku, odszkodowanie wypłaci firma ubezpieczeniowa. Jeżeli pracodawca wykazał się zapobiegliwością i kupił OC, to roszczenia należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela (z pominięciem pracodawcy).

Kto pomoże w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy – odszkodowanie to zagadnienie budzące wiele wątpliwości. Osoby poszkodowane często słusznie koncentrują się na swoim zdrowiu i nie mają sił, aby dopełnić formalności i pilnować poprawności wyliczenia przyznanych im świadczeń. Te argumenty przemawiają za skorzystaniem z profesjonalnej pomocy. Szczególnie zalecane jest to w przypadku bardziej skomplikowanych spraw – np. gdy konieczne jest dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
131 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *