Praca

Jak przebiegają badania wysokościowe? Kiedy należy je wykonać?

• Zakładki: 59


Badania wysokościowe są niezbędnym elementem przygotowań do pracy na wysokościach, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wykonujących swoje obowiązki w warunkach zwiększonego ryzyka. Przeprowadza się je w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej osoby do pracy na wysokości, a także w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. 

Kiedy obowiązkowe są badania wysokościowe? Przegląd przepisów i zaleceń

Badania wysokościowe są niezbędne dla osób wykonujących prace na wysokości, czyli powyżej 3 metrów nad poziomem gruntu. Zgodnie z przepisami prawa pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych. Badania wysokościowe wchodzą w skład badań wstępnych przed dopuszczeniem do pracy na wysokości oraz okresowych, które powinny być przeprowadzane regularnie.

Pracownicy narażeni na działanie czynników ryzyka związanych z pracą na wysokości muszą przejść szczegółowe badania lekarskie. Obejmują one ocenę ogólnego stanu zdrowia, a także specjalistyczne testy, takie jak badanie równowagi, słuchu czy wzroku. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny zdolności do pracy na podstawie wyników tych badań.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do pracy na wysokościach, pracownik nie może być dopuszczony do takich zadań. Jest to środek zapewniający bezpieczeństwo zarówno samego pracownika, jak i osób znajdujących się w jego otoczeniu. Regularne badania wysokościowe pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia pracowników i szybką reakcję w przypadku wykrycia problemów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
32 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *