Finanse

Jak napisać dobry biznesplan? Przygotuj się do tego zadania! CZĘŚĆ I

• Zakładki: 42


Brak konkretnego pomysłu na własną firmę to prosta droga do porażki biznesowej. Mając to na uwadze, zastanówmy się, w jaki sposób odpowiednio przygotować się do odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa? Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie profesjonalnego biznesplanu!

Etapy powstawania biznesplanu, od czego trzeba zacząć?

W przypadku chęci prowadzenia własnej firmy naturalnie pierwszym krokiem powinno być przeniesienie swojego pomysłu na papier i stworzenie biznesplanu. Możemy go określić jako sprecyzowanie oczekiwań oraz zaplanowanie szczegółowych działań przez przedsiębiorcę. Biznesplan powinien przede wszystkim zawierać opis krótko i długoterminowych celów firmy, oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz funduszy, umożliwiających osiągnięcie założonych celów w określonym otoczeniu.

Jaki jest cel pisania biznesplanu?

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest: zaopatrzenie przedsiębiorcy w niezbędne informacje, przydatne do podjęcia właściwego wyboru dotyczącego rozpoczęcia, jak i zakończenia działalności. Należy pamiętać, że analiza biznesplanu może jasno wykazać mierne szanse przedsięwzięcia, które przedsiębiorca obwoła przedwcześnie udanym… Taki biznesplan jest niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których możemy uzyskać dofinansowania. Żaden, nawet najlepszy pomysł biznesowy nie ma prawa się udać bez zaplanowanych wcześniej działań.

Jak napisać biznesplan?

Bez względu na to, czy biznesplan stworzymy na własne potrzeby, czy jego adresatem będzie instytucja, powinien być on stworzony w sposób jasny i klarowny. Nie znajdziemy jednego wzorca, według którego stworzymy biznesplan. Istnieje natomiast kilka reguł, dzięki którym możemy sporządzić go prawidłowo.

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie jest pierwszą częścią biznesplanu, jednak sporządza się je na końcu. Musi ono bowiem zawierać najistotniejsze informacje z poszczególnych jego części. Należy wiedzieć, że streszczenie jest wizytówką całego dokumentu i musi zostać wykonane z należytą starannością. A zatem powinno być esencją całego biznesplanu. W streszczeniu powinny znaleźć się takie informacje jak: cel opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie potrzebnych funduszy, krótki opis produktów, usług i specyfiki rynku zbytu ze szczególnym uwzględnieniem zysków dla klientów, doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do danego działania oraz główne dane finansowe.

Napisanie biznesplanu jest rzeczą priorytetową, jeśli chcemy by nasza firma odpowiednio, funkcjonowała. W następnej części artykułu poznamy kolejne etapy przygotowania biznesplanu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
74 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *