Finanse

Jak napisać dobry biznesplan? Przygotuj się do tego zadania! CZĘŚĆ II

• Zakładki: 48


W poprzednim artykule, zaprezentowaliśmy najważniejszy etap biznesplanu – streszczenie. Zrozumieliśmy, że posiadanie biznesplanu jest absolutnie priorytetową rzeczą przy planowaniu rozpoczęcia działalności i rozwoju firmy.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Kolejnym etapem następującym po streszczeniu jest charakterystyka przedsiębiorstwa, która powinna zawierać podstawowe informacje o firmie. Informacje te będą różnić się w zależności od tego, czy dotyczą opisu nowej, dopiero co powstającej firmy, czy też takiej, która od pewnego czasu działa już na rynku.

Dobra charakterystyka powinna być stosunkowo krótka. Należy przedstawić w niej:

 • Swój życiorys zawodowy,
 • Pełną nazwę przedsiębiorstwa,
 • Lokalizację i obszar działania,
 • Rodzaj działalności,
 • Przedmiot i zakres działalności,
 • Formę organizacyjno-prawną.

W charakterystyce należy zamieścić także informacje na temat:

 • Celu przedsiębiorstwa,
 • Wizji firmy w przyszłości,
 • Misji przedsiębiorstwa,
 • Motywów założenia przedsiębiorstwa.

Opis oferowanego produktu lub usługi

Prowadząc firmę, zależy nam przede wszystkim na zyskach z tego płynących. Dlatego opis produktu lub usługi jest podstawowym celem biznesowym. W tej części wyjaśnij, co chcesz zaoferować i jak dana usługa bądź produkt mógłby być przydatny klientowi.

Tworząc opis produktu, pamiętaj, żeby uwzględnić informację na temat:

 • Jego nazwy,
 • Rodzaju oferowanego produktu/usługi,
 • Ceny produktu/usługi,
 • Rozmiaru, koloru, wysokości, wagi, funkcji,
 • Kosztu jego wytworzenia,
 • Głównych cech i zalet.

Zarządzanie i pracownicy

Kadra zarządzająca, jak i pracownicy to istotny element działania przedsiębiorstwa, który z pewnością zdecyduje o powodzeniu firmy. W tej części artykułu powinieneś napisać o:

 • Strukturze organizacyjnej i systemie komunikacyjnym w przedsiębiorstwie,
 • Wykształceniu, kwalifikacjach i kompetencjach kadry kierowniczej,
 • Usługach doradczych, z jakich korzysta firma,
 • Liczbie zatrudnionych osób,
 • Formie i okresie zatrudnienia.

Napisane biznesplanu, będzie co prawda działaniem czasochłonnym, jednak umożliwi firmie prawidłowe wejście na rynek. Biznesplan będzie także pomocny, gdy firma zacznie już funkcjonować, ponieważ dzięki niemu przedsiębiorca posiada pełną informację na temat, szans, zagrożeń, konkurencji i specyfiki rynku.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
88 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *