Finanse

Czym jest faktoring z regresem?

• Zakładki: 88


Faktoring z regresem, czyli faktoring niepełny, to jeden z najpopularniejszych rodzajów faktoringu na całym świecie. Na czym dokładnie polega? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Faktoring z regresem – definicja pojęcia 

Faktoring niepełny polega na tym, że faktor, czyli firma faktoringowa samodzielnie finansuje część bądź całość jednej lub kilku faktur o wyszczególnionym terminie płatności. Warto nadmienić, że faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności faktoranta, czyli podmiotu będącego klientem firmy faktoringowej. Każdy faktor przed podjęciem współpracy z faktorantem przeprowadza analizę jego wiarygodności i wypłacalności. Na tej podstawie jest z kolei podejmowana decyzja odnośnie udzielenia limitów finansowania. 

W przypadku, gdy transakcje są obarczone większym ryzykiem niż zwykle, zaleca się faktorantowi dodatkowe zabezpieczenia. Jeśli faktury nie są spłacane we właściwym terminie, faktor przeprowadza windykację przedsądową, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności również sądowo-komorniczą. 

Działanie faktoringu w praktyce 

Faktoring działa na następujących zasadach. Przedsiębiorca, który sprzedał określony towar bądź usługę, wystawia swojemu klientowi fakturę w określonym terminem płatności. Aby nie oczekiwać na płatność do końca terminu wskazanego na dokumencie, przekazuje skan faktury firmie faktoringowej – faktorowi. 

Następnie faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę, która zazwyczaj wynosi około 80% wartości danej faktury. W zależności od tego, czy kontrahent faktoranta opłaci fakturę, faktor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu windykacji. Gdy płatność zostanie ostatecznie sfinalizowana, faktor przekazuje pełną wartość faktury przedsiębiorcy. Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW Faktoring.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
77 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *