Różne

Wypadek przy pracy – definicja i procedura powypadkowa

• Zakładki: 20


Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracowników. Również pracownicy zobligowani są do przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa. Jednak mimo starań, w zakładach pracy dochodzi do wypadków. Przepisy ściśle określają procedury, jakie należy wdrożyć po takim zdarzeniu. Dowiedz się, jak ona wygląda oraz na jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy może liczyć poszkodowany.

Wypadek przy pracy – definicja

Wypadek przy pracy zdefiniowany został w 3 artykule ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z pracą.

Dalej art. 3 precyzuje, w jakich okolicznościach może dojść do wypadku przy pracy:

  • podczas wykonywania codziennych czynności lub czynności na polecenie pracodawcy
  • podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy bez jego polecenia
  • podczas pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych, jakie wynikają ze stosunku pracy
  • podczas podróży służbowej – chyba, że wypadek samochodowy spowodowany był przez pracownika

Śmiertelny, ciężki i zbiorowy wypadek przy pracy – procedura powypadkowa

Spośród wypadków przy pracy wyróżnić można wypadek śmiertelny, ciężki i zbiorowy. O śmiertelnym wypadku przy pracy można mówić, gdy zgon na wskutek odniesionych obrażeń nastąpił do 6 miesięcy po wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uznajemy takie zdarzenie, w którego konsekwencji doszło do trwałych i znaczących obrażeń, oszpecenia ciała lub ciężkiej choroby psychicznej. Z kolei zbiorowym wypadkiem przy pracy jest każdy wypadek, w którym ucierpiało dwóch lub więcej pracowników.

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, poszkodowany jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania o nim pracodawcy, o ile pozwala mu na to stan zdrowia. O wypadku muszą też poinformować świadkowie. Jeśli doszło do zbiorowego, ciężkiego lub śmiertelnego wypadku przy pracy, pracodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku (wyłączenie maszyn i uniemożliwienie dojścia do miejsca wypadku osobom postronnym), poinformowania o nim odpowiedniego inspektora pracy i prokuratora oraz powołania zespołu powypadkowego. W małych firmach w jego skład wchodzi pracodawca i zewnętrzny specjalista, w dużych zakładach pracy zakładowy społeczny inspektor pracy lub pracownik z aktualnym szkoleniem BHP, pracownik działu BHP, pracownik wypełniający inne obowiązki niż poszkodowany lub pracodawca.

Na podstawie oględzin miejsca wypadku, wykonanych zdjęć, szkiców i obowiązującej w firmie dokumentacji, zespół powypadkowy sporządza protokół z wypadku. Musi on powstać najpóźniej w przeciągu 14 dni id wypadku, następnie musi zostać udostępniony poszkodowanemu lub rodzinie w przypadku zgonu pracownika, by do 5 dni od jego sporządzenia został zatwierdzony. Poszkodowany może odnieść się do ewentualnych niezgodności w protokole. Należy również pamiętać, że wina poszkodowanego (np. praca pod wpływem środków odurzających) musi być udowodniona.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Poszkodowany w wypadku przy pracy może domagać się odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zadośćuczynienia od pracodawcy za poniesione krzywdy oraz zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych zarobków oraz zwrot kosztów przekwalifikowania się, jeśli w wyniku wypadku nie może kontynuować pracy w zawodzie. Odszkodowanie za wypadek przy pracy wielu osobom pozwala zmienić pracę, dokończyć terapię i rehabilitację i wrócić do normalnego życia.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
93 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *