Praca

Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik? Odpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 156


Pracownik, który doznał szkody w wyniku działań lub zaniechań swojego pracodawcy, ma prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania. W polskim prawie pracy istnieje kilka podstawowych sytuacji, w których pracownik może ubiegać się o rekompensatę. Kiedy i jak dochodzić swoich praw?

Rodzaje odszkodowań dla pracowników

Odszkodowania pracownicze są formą rekompensaty dla pracowników, którzy doznali szkody w wyniku wypadku lub nieprawidłowości w miejscu pracy. Do najczęstszych zaliczamy:

  • wypadek przy pracy – zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz albo śmierć i ma miejsce w czasie lub w związku z wykonywanymi obowiązkami;
  • choroba zawodowa – schorzenie spowodowane długotrwałym oddziaływaniem niekorzystnych warunków pracy lub specyfiki wykonywanych czynności;
  • pracownicy mogą również ubiegać się o rekompensatę za niesłuszne zwolnienie z pracy (zwolnienie bez wymaganego okresu wypowiedzenia lub uzasadnionej przyczyny). 

Jak uzyskać rekompensatę za wypadki i nieprawidłowości w pracy?

Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia pracodawcy oraz w przypadku poważniejszych incydentów, inspekcji pracy lub odpowiednim służbom. W pierwszej kolejności należy udokumentować okoliczności zdarzenia. Zaleca się sporządzenie szczegółowego opisu wypadku, zebranie zeznań świadków oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej rodzaj i zakres odniesionych obrażeń. Dokumentacja ta będzie podstawą do dalszych działań prawnych. Następnie pracownik powinien skontaktować się z działem kadr lub osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy w celu oficjalnego zgłoszenia wypadku. W niektórych przypadkach wymagane jest również powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza gdy doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia przepisów BHP. W przypadku dyskryminacji lub mobbingu pracownik również ma prawo do skorzystania z procedur wewnętrznych w firmie oraz zgłoszenia sprawy do PIP. 

W sytuacji, gdy pracodawca nie chce dobrowolnie wypłacić należnego odszkodowania, pracownik może skierować sprawę na drogę sądową. W takim przypadku pomocny będzie adwokat lub radca prawny Łódź specjalizujący się w prawie pracy. Profesjonalne doradztwo prawne pozwoli na właściwe przygotowanie i przedstawienie sprawy przed sądem. Ostateczna wysokość odszkodowania uzależniona jest od wielu czynników, takich jak stopień winy pracodawcy, ciężkość obrażeń czy trwałe skutki wypadku dla zdrowia i możliwości zarobkowych poszkodowanego. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
159 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *