Firma

Dlaczego warto wykonać oznakowanie poziome w magazynie? (cz.2)

• Bookmarks: 3 • Comments: 148


Temat prawidłowego oznakowania poziomego w magazynie, wciąż jest poruszany dość rzadko. Niestety mimo rozwoju firm, używanych technologii, wzbogacaniu oferty, do kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wciąż wiele osób ma dość luźne nastawienie. W poprzednim artykule staraliśmy się przeanalizować, jakie są najważniejsze funkcje i największe zalety oznakowania poziomego magazynów. Przypomnijmy – do najważniejszych z nich należy zaliczyć zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także poprawę organizacji pracy wewnątrz zakładu pracy. Dziś przeanalizujemy sytuację, jaka panuje w wielu magazynach i opowiemy o projektowaniu oznakowania poziomego w magazynach.

Oznakowanie poziome w magazynach – teoria a praktyka

Teoretycznie, to jak powinno wyglądać oznakowanie poziome w magazynach, określone jest w licznych przepisach. Niestety wiele przepisów pozostawia przedsiębiorcy pole do interpretacji, pojawiają się pewne nieścisłości i koniec końców nie do końca wiadomo, jak poradzić sobie z tym oznakowaniem… Ostatecznie w wielu polskich magazynach brakuje prawidłowego, pełnego oznakowania – i to nie tylko poziomego. Strach pomyśleć, że istnieją zakłady pracy, w których źle oznakowana jest także droga ewakuacyjna, czy rozmieszczenie gaśnic. Istnieje także wiele magazynów, gdzie oznakowanie jest niepełne, a jego wykonanie posiada liczne błędy. Ostatecznie pracownicy i tak go nie przestrzegają, a w magazynie nie panują żadne zasady ruchu, co może być przyczyną groźnego wypadku.

Niestety przyczyną takiego stanu rzeczy jest chęć zaoszczędzenia (choć oszczędność jest tu znikoma), a także niezrozumienie idei takiego oznakowania. W efekcie spotyka się często w magazynach oznakowanie, które jest niefunkcjonalne, błędne i częściowe. Najczęściej błędy w oznakowaniu poziomym wynikają z tego, że przedsiębiorcy wykonują oznakowanie sami. Co należy do głównych grzechów? Długo można wymieniać, ale najważniejsze to nierówne szerokości dróg, brak jasnego wytyczenia dróg i jasnych, spójnych zasad organizacji ruchu. Takie oznakowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto pamiętać, że u podstaw dobrego oznakowania poziomego w magazynie stoi prawidłowo wykonany i szczegółowy projekt. Bezpieczeństwo w magazynie to podstawa – szczególnie gdy odbywa się tam intensywny ruch. Dlatego takie przedsięwzięcie najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie zajmującej się wykonywaniem oznakowania poziomego.

comments icon148 comments
148 notes
14 views
bookmark icon

One thought on “Dlaczego warto wykonać oznakowanie poziome w magazynie? (cz.2)

    Write a comment...

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *