Firma

Dlaczego warto wykonać oznakowanie poziome w magazynie? (cz.2)

• Zakładki: 28 • Komentarz: 1


Temat prawidłowego oznakowania poziomego w magazynie, wciąż jest poruszany dość rzadko. Niestety mimo rozwoju firm, używanych technologii, wzbogacaniu oferty, do kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wciąż wiele osób ma dość luźne nastawienie. W poprzednim artykule staraliśmy się przeanalizować, jakie są najważniejsze funkcje i największe zalety oznakowania poziomego magazynów. Przypomnijmy – do najważniejszych z nich należy zaliczyć zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także poprawę organizacji pracy wewnątrz zakładu pracy. Dziś przeanalizujemy sytuację, jaka panuje w wielu magazynach i opowiemy o projektowaniu oznakowania poziomego w magazynach.

Oznakowanie poziome w magazynach – teoria a praktyka

Teoretycznie, to jak powinno wyglądać oznakowanie poziome w magazynach, określone jest w licznych przepisach. Niestety wiele przepisów pozostawia przedsiębiorcy pole do interpretacji, pojawiają się pewne nieścisłości i koniec końców nie do końca wiadomo, jak poradzić sobie z tym oznakowaniem… Ostatecznie w wielu polskich magazynach brakuje prawidłowego, pełnego oznakowania – i to nie tylko poziomego. Strach pomyśleć, że istnieją zakłady pracy, w których źle oznakowana jest także droga ewakuacyjna, czy rozmieszczenie gaśnic. Istnieje także wiele magazynów, gdzie oznakowanie jest niepełne, a jego wykonanie posiada liczne błędy. Ostatecznie pracownicy i tak go nie przestrzegają, a w magazynie nie panują żadne zasady ruchu, co może być przyczyną groźnego wypadku.

Niestety przyczyną takiego stanu rzeczy jest chęć zaoszczędzenia (choć oszczędność jest tu znikoma), a także niezrozumienie idei takiego oznakowania. W efekcie spotyka się często w magazynach oznakowanie, które jest niefunkcjonalne, błędne i częściowe. Najczęściej błędy w oznakowaniu poziomym wynikają z tego, że przedsiębiorcy wykonują oznakowanie sami. Co należy do głównych grzechów? Długo można wymieniać, ale najważniejsze to nierówne szerokości dróg, brak jasnego wytyczenia dróg i jasnych, spójnych zasad organizacji ruchu. Takie oznakowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto pamiętać, że u podstaw dobrego oznakowania poziomego w magazynie stoi prawidłowo wykonany i szczegółowy projekt. Bezpieczeństwo w magazynie to podstawa – szczególnie gdy odbywa się tam intensywny ruch. Dlatego takie przedsięwzięcie najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie zajmującej się wykonywaniem oznakowania poziomego.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
128 wyświetleń
bookmark icon

1 thoughts on “Dlaczego warto wykonać oznakowanie poziome w magazynie? (cz.2)

    Napisz komentarz…

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *