Firma

Czy warto wdrożyć system ISO? (cz.2)

• Zakładki: 31


W poprzedniej części artykule wspomnieliśmy o początkowych etapach wdrożenia normy ISO oraz o korzyściach wynikających z wdrożenia ISO 9001 w firmie. Jakie są dalsze etapy wdrażania normy, a także czy norma ISO oceniana jest pozytywnie?

Etapy wdrażania systemu

Wdrożenie normy ISO 9001 musi potwierdzone przez jednostkę akredytującą. Przedsiębiorca ma pełną dowolność przy wyborze takiej placówki. Aktualnie dostępnych jest wiele firm zajmujących się certyfikacją rynku, ważne jednak, by wybrać tę z dobrą renomą. Jeśli wprowadzony system będzie działał prawidłowo, wtedy zostaje podjęta decyzja o przyznaniu certyfikacji. Istotną kwestią, o której zapominają przedsiębiorcy jest to, że certyfikat jest nadawany tylko na okres wskazany przez placówkę certyfikującą. W międzyczasie odbywają się audyty nadzorujące i jeżeli firma przejdzie go pozytywnie przedłużana jest ważność certyfikatu. W momencie, gdy jednostka certyfikująca dopatrzy się uchybień, obowiązkiem firmy jest wdrożenie działań korygujących. Ponowne weryfikacje firmy następują w ciągu kilku miesięcy.

ISO pozytywnie oceniane

Z badania przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2010 r. przez Portal badań internetowych PB Online wynika wiele korzyści dla firm po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością ISO. Badanie zostało przeprowadzone na 509 firmach z całej Polski, które w ciągu ostatnich 15 lat wdrożyły normę ISO 9001. Firmy, które wzięły udział w badaniu działają w różnych branżach oraz charakteryzują się odmienną wielkością przychodów i zatrudnienia. 87% badanych firm stwierdziło, że wdrożenie ISO 9001 przyniosło oczekiwane korzyści. Wdrożenie systemu ISO najbardziej pozytywnie oceniły firmy z branży przemysłowej i usług z zakresu ochrony środowiska.

Do największych korzyści z wprowadzenia normy ISO należy podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie obiegu dokumentów, poprawa jakości usług, komunikacji wewnętrznej oraz z klientami. 15% przedsiębiorców zwróciło także uwagę na niektóre minusy, jakie można zauważyć przy wprowadzeniu systemu, takie jak: opór pracowników wobec wdrażania systemu, wzrost kosztów jednostkowych, zmniejszenie wydajności pracy oraz zwiększenie biurokracji.

Wdrożenie normy ISO 9001 z pewnością kosztować będzie nas wiele zachodu. Dodatkowe koszty i obowiązki spowodują niemały zamęt w naszej firmie. Jednak wraz z otrzymaniem certyfikatu firma zyska międzynarodowe systemy zarządzania, obsługę klienta i jakość usług na najwyższym poziomie, a prestiż marki poszybuje w górę.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *